AeT dona soport a la ILP Renda Garantida Ciutadana.

rendaciutadana

La progressiva i imparable reducció dels recursos disponibles en general i dels recursos energètics en particulars comportarà un empobriment general de la població que ja estem constatant de forma cada vegada més evident en el nostre entorn més immediat.

Serà cada vegada més necessari establir mecanismes que garanteixin la supervivència d’una gran part de la població que, sense ajuda, no podrà satisfer les necessitats mínimes per viure.

Malgrat creiem que el que caldria és implementar una Renda Bàsica Universal de forma remunerada – ingrés pagat per l’Estat a la població amb dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat, fins i tot si no vol treballar, sense prendre en consideració si és ric o pobre o, dit d’una altra forma, independentment de quines puguin ser les altres fonts de renda que es pugui tenir, i sense importar amb qui es convisqui – considerem que la existència d’una renda mínima garantida a Catalunya contribuiria de forma important a prevenir i paliar aquesta situació d’empobriment general de la població que ja és molt greu i que preveiem s’anirà agreujant,  pel que des d’AeT donem ple suport a la campanya que s’ha iniciat per crear aquest dret a Catalunya.

L’article 24.3 del present Estatut de Catalunya diu: “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida Ciutadana (RGC) que els garanteixi una vida digna”. Aquesta llei encara no ha estat desenvolupada, així doncs una Comissió Promotora ha decidit presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda Garantida Ciutadana.

S’ha redactat un projecte de llei que es va presentar a la taula del Parlament de Catalunya el 27 de gener d’enguany i va estar admès a tràmit el passat 12 de març. Ara hi hauran uns mesos per recollir un mínim de 50.000 signatures. La campanya per la recollida de signatures va començar el passat 15 d’abril i s’han habilitats uns llocs on signar.

La quantia d’aquesta renda serà de 7.967,7 € a l’any (664,00 euros mensuals per dotze pagues) i tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació, perquè el dret a la vida és incondicional. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida digna a Catalunya, per això s’ha establert així en el projecte de llei. La RGM tindrà també un caràcter complementari, de manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats fins a aconseguir-la.

La ILP té el suport d’entitats com ara l’Assemblea de Treballadors Aturats de Barcelona, Assemblea Social de Catalunya, ATTAC-Acordem, Enginyeria sense Fronteres de Rubí, Església Plural, Front Cívic de Catalunya, Xarxa de Renda Bàsica, Socialisme XXI, Justícia i Pau; sindicats com ara CCOO, UGT, CO.BAS; i partits polítics com ERC, PSC i ICV.

Vídeo explicatiu de la campanya de recollida de signatures

Eixos centrals del projecte de llei:

La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’inserció social i laboral.

2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

4-La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:

a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.

b)-Estar vivint legalment a Catalunya.

c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.

d)-No disposar d’ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6-El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.

7-El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.

8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s