Treball, potencia i energia

energia

Presento en aquest post tres conceptes bàsics que cal conèixer i entendre per tal de poder avaluar amb criteri els anuncis com aquest de 9 de juliol de 2013 que periòdicament ens arriben de suposades tecnologies fonts d’energia amb capacitat d’oferir energia de forma infinita o inesgotable.

Escric però conscient que front a qui vol creure en conspiracions que impedeixen el desenvolupament de tecnologies com el motor d’aigua o  l’aprofitament d’una suposada energia lliure (neta, gratuita i inesgotable)  no hi ha raonament que valgui.

“TREBALL

El treball té, en física, un significat diferent del que se li dóna ordinàriament.  Quan sostenim un pes en una mà realitzem un esforç, que pot produir-nos un cansament, però físicament no haurem realitzat cap treball, sinó simplement una força.

Reservem la paraula treball en els supòsit en què una força produeix una transformació. Com que la transformació més simple que pot sofrir un cos és el desplaçament, definim el treball com el producte d’una força que actua pel desplaçament produït (Treball = Força . espai).

La unitat de treball en el Sistema Internacional s’anomena Joule i es defineix com el treball efectuat per una força d’un newton quan es desplaça 1 metre. Un newton  és igual a la quantitat de força necessària per a donar a una massa d’un quilogram una acceleració d’1 metre/segon2.

POTÈNCIA

És evident que l’eficàcia amb la qual es realitza un treball físic és directament proporcional a la rapidesa amb la qual es realitza. La magnitud amb què es mesura l’eficàcia ha de tenir en compte el temps emprat, de manera que com més petit sigui el temps  invertit, més gran resulti l’eficàcia.

Anomenem potència a la magnitud física que ens mesura la rapidesa en què es realitza un treball. La potència es calcula dividint el treball realitzat pel temps invertit en la seva realització (Potència = Treball / temps).

Així un aparell elèctric té més potencia que un altra si triga menys temps a fer un treball (escalfar aigua, per exemple).

La unitat de potència en el Sistema Internacional és el joule/segon, unitat que es coneix amb el nom de wat (W). Un wat és la potència d’un mecanisme que realitza el treball d’ un joule en un segon. El wat és una unitat molt petita, per això s’utilitza més habitualment un múltiple seu el quilowat (kW), que equival a 1000 wats.

ENERGIA

En la nostra vida quotidiana usem la paraula energia amb molta familiaritat. Així, diem, que una persona té molt energia, que el Sol és una font d’energia, que els combustibles produeixen energia, etc.

Els cossos modifiquen contínuament les seves característiques: unes vegades canvien la seva posició o forma i d’altres alteren la seva temperatura o modifiquen la seva composició, etc. TOTS AQUESTS CANVIS DE LA MATÈRIA REQUEREIXEN ENERGIA.

L’energia, com la matèria,  també es transforma. Unes formes d’energia es poden transformar en unes altres, per exemple , l’energia elèctrica  es pot transformar en energia calorífica en una estufa.

Malgrat tot, a l’Univers sempre hi ha la mateixa quantitat de matèria i d’energia, ja que en aquests canvis la matèria i l’energia no augmenten ni disminueixen, només canvien, es transformen. Unes formes d’energia es poden transformar en unes altres totalment diferents, però NO ÉS POSSIBLE LA CREACIÓ D’ENERGIA A PARTIR DEL NO-RES.

DES DEL PUNT DE VISTA FÍSICA MECANICISTA DIREM QUE UN COS TÉ ENERGIA QUAN ÉS CAPAÇ DE REALITZAR UN TREBALL. D’aquí que l’energia es mesura en les mateixes unitats que el treball. La unitat acceptada del Sistema Internacional per a l’energia és el joule i els seus múltiples i submúltiples. Altres unitats que s’usen molt són la caloria, el quilowatt-hora i l’electrovolt, i encara n’hi ha d’altres diferents.

imagesSabem que no és possible la creació d’energia a partir del no-res però si és possible transformar unes formes d’energia en d’altres i això és el que fem.  S’anomenen fonts d’energia tots aquells components de la naturalesa del quals es pot extreure energia aprofitable. D’aquestes habitualment distingim entre no renovables (aquelles la quantitat de la qual és limitada i, per tant, s’esgoten progressivament en consumir-les) i fonts d’energia renovables (aquelles la quantitat de les quals es pràcticament inesgotable). Son fonts no renovables el petroli, el gas, el carbó, l’urani  i la geotèrmica. Son fonts renovables l’energia solar, l’energia eòlica, l’energia hidràulica, les marees i la biomasa.”

Fonts: Docta Guia educativa Editorial Carroggio 1998 i Wikipedia 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s