Propostes de política europea per a afrontar el Pic del Petroli (Peak Oil)

EU-PO
Per la seva importància i transcendència reproduïm aquí el document “Propuestas de política europea para afrontar
el Cénit 
del Petróleo (Peak Oil)  dirigidas a todas las formaciones políticas que se presentan a las elecciones del 25/05/2014 al Parlamento Europeo”
que ha  elaborat diferents membres de l’ Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo (Galicia) i del col·lectiu Oil Crash Observatory (Catalunya).
– Traduït al català per AenT –
Introducció
Presentem aquest document com a base de referència per a aquelles candidatures a les eleccions europees de 2014 que vulguin oferir a l’electorat un programa realista i responsable que tingui en compte la situació a què ens exposa el Peak Oil.El document va ser preparat amb aportacions de les persones i col · lectius :

 • José Ramom Flors , Miguel Anxo Abraira i Manuel Casal , de l’Associació Vespera de Res per unha Galiza sen petroli ( Galícia ).
 • Antonio Turiel , l’Oil Crash Observatory ( Catalunya ).

Fem notar que la pressa amb què van haver de ser reunides aquestes propostes i les peculiars característiques del procés legislatiu i executiu de la Unió Europea, van fer que no poguessin ser mesures molt detallades ni amb un encaix fàcil totes elles dins de les possibilitats d’acció dels parlamentaris i parlamentàries europees que resultin elegits en aquesta cita electoral.

De totes maneres no vam voler deixar passar l’ocasió de fer aquestes propostes, encara que fossin incompletes, ja que som conscients que molt probablement el Parlament Europeu que emani d’aquestes eleccions haurà d’enfrontar durant els propers 5 anys a conseqüències del decreixement energètic que seran ja d’ un abast i gravetat impossibles d’ignorar (vid. per exemple els últims informes recopilats en http://www.vesperadenada.org/category/informes/ com a referència de les dates i conseqüències previstes). Per tant considerem necessari fer públiques aquestes propostes i requirir dels diferents partits i coalicions que les incorporin als seus programes electorals i la seva acció política a Europa en cas d’obtenir representació al Parlament de la UE.

Finalment aconsellem que les mesures aquí descrites siguin complementades amb altres que ja van ser enumerades en un document anterior amb el títol de « Propostas de política a nivell galego per afrontarmos o Teito do petroli ( Peak Oil ) dirixidas a totes es formacions polítiques que es presenten ás eleccions do 21/10/2012 ao Parlament de Galiza » i disponible a http://www.vesperadenada.org/2012/09/14/programa-de-goberno-para-galiza-afrontar-o-teito-do-petroleo-propostas-de-vespera-de-nada/ i que, tot i referir-se a un àmbit molt més local, van ser definides i classificades d’una manera més exhaustiva.

Mesures proposades
1. Estudiar el problema del Peak Oil i crear estruturas especials per abordar:
 • Promoure que al Parlament Europeu es facin estudis realistes sobre la seguretat energètica europea, on es tinguin en compte no només les fonts dels hidrocarburs que alimenten les nostres societats, sinó també el flux net dels mateixos que podem esperar a curt i mig termini. Aquests estudis poden partir d’altres ja realitzats per analistes de prestigi, com p.ex. el realitzat per Benoît Thevard encarregat pel europarlamentari Yves Cochet.
 • Crear una Agència Europea per a la Transició Energètica post-petroli i per a la Resiliència, que coordini la posada en marxa de totes les mesures aquí demandades i estudiï altres que s’estiguin posant en pràctica en altres llocs i nivells de l’administració ( governs municipals i regionals, altres Estats , etc ). Dotació econòmica priotaria d’aquest nou organisme.
 • Creació d’un Comitè Permanent al Parlament Europeu amb representants de tots els grups polítics, per estudiar aquesta qüestió i realitzar un seguiment de les polítiques europees en el context del Descens Energètic , a l’estil dels existents en els parlaments d’alguns països membres com el Regne Unit . Coordinació d’aquest Comitè amb el Defensor del Poble Europeu en la mesura que la inadequació de les normes i institucions europees al context de cap de l’Era do Petroli puguin suposar una amenaça per als drets dels ciutadans i ciutadanes europees .

2. Reconèixer oficialment i divulgar el problema del Peak Oil :

 • Declaració del Parlament Europeu reconeixent l’existència i la gravetat del Peak Oil , la impossibilitat de continuar amb el creixement perpetu en un planeta finit, i l’amenaça que aquesta situació suposa per a la continuïtat de la civilització industrial. La declaració instaria també als Estats membres a fer declaracions anàlogues dirigides als seus ciutadans.
 • Difondre el problema del Peak Oil entre els Estats membres per estimular la posada en marxa de mesures estratègiques en els àmbits més propers als ciutadans així com l’elaboració de Plans de Contingència Energètica per fer front a previsibles desabastiments de combustible i de matèries de primera necessitat , en col · laboració amb l’Agència Internacional de l’Energia .

3. Polítiques que assumeixin la fi del creixement econòmic :

 • Fer una anàlisi rigorosa sobre els límits del crecimento i la incompatibilitat de l’actual sistema financer , monetari i econòmic a la vista d’aquests límits , derivades fonamentalment de l’escassetat de recursos naturals i el sobrecost de les externalitats ambientales1 . Estudiar les repercussions actuals i futures per a l’euro.
 • Tenir en compte l’escenari de la fi del creixement econòmic i descens energètic irreversible derivats del Peak Oil a l’hora de definir i aprovar els Pressupostos de la UE , que entre altres aspectes considerin una disminució dels ingressos i dediquin partides importants a promoure i finançar l’ adaptació de tota la societat europea a un nou món de petroli escàs i car.
 • Posar en marxa mecanismes de transició perquè la UE s’adapti a un món en decreixement forçós , prenent mesures que afavoreixin la resiliència i evitin càrregues financeres inassumibles en aquest context de final del creixement econòmic .

4. Polítiques per a la Resiliència:

 • Donar suport polítiques encaminades a una major resiliència dels territoris europeus , donant protecció a la iniciatives locals que procurin incrementar la resiliència en cada territori ( país , regió o comarca ) .
 • Elaborar amb la màxima urgència Plans d’Actuació per mitigar els efectes del Peak Oil sobre la població de la UE i divulgació dels mateixos entre la població amb l’objectiu que es prenguin mesures no només a nivell de les administracions públiques sinó també a nivell individual .
 • Declaració del Parlament Europeu rebutjant l’explotació d’hidrocarburs mitjançant les tècniques conegudes com fracking , per la seva escassa o nul · la rendibilitat energètica i econòmica comparada amb els seus elevats riscos ambientals i socials , recolzada pels informes científics disponibles i per l’experiència en altres països on ja porten utilitzant suficient temps com per analitzar aquests aspectes en la pràctica , així com per la destrucció que implica del medi natural, font de recursos renovables imprescindibles per a les necessitats bàsiques de les poblacions locals : aigua, sòls, biodiversitat , biomassa …
 • Posar en marxa plans per a la divulgació del problema del Peak Oil i el xoc contra els límits del planeta en tots els nivells educatius de la UE.
 • Rebutjar l’Acord Transatlàntic amb els EUA.
 • Posar en marxa mesures per a la protecció de les abelles i altres insectes pol · linitzadors com a impuls vital per als ecosistemes i per a la producció d’aliments a la UE . Prohibició immediata en tota la UE dels agroquímics que demostrin negatius per a les poblacions d’aquests insectes o sobre els quals hi hagi sospites .
 • Prohibir l’obsolescència programada i afavorir la durada i reparació de tot tipus de productes industrials .
 • Prohibir l’ús de varietats transgèniques a tota la UE . Mesures per a la defensa de la lliure circulació de llavors tradicionals no certificades .
 • Declaració de l’aigua com a bé de lliure accés i mesures en contra de la seva privatització .
 • Mesures a favor de la sobirania alimentària dels diversos països membres de la UE basada en la producció agroecològica .
 • Foment de la conversió de les explotacions agrícoles i ramaderes de la UE del model industrial a un model agroecològic no depenent d’insums fòssils .
 • Fomentar els circuits curts i les estructures de producció , distribució i conservacións locals d’aliments , així com aquelles que siguin menys dependents dels combustibles fòssils .
 • Fomentar l’economia de proximitat i orientada a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques amb el menor consum energètic possible .
 • Subordinació de les mesures a favor de l’eficiència energètica a un marc general de foment de l’estalvi energètic i de materials .
 • Prohibició de les làmpares fluorescents a tota la UE i substitució gratuïta per llums LED i basades en altres tecnologies no contaminants i de baix consum , pel contingut en mercuri de les primeres . Revisió de la prohibició de les làmpades incandescents analitzant el seu consum energètic total en el cicle complet de vida útil , les possibilitats tècniques d’ampliar aquesta i el seu aprofitament secundari com a fonts de calefacció elèctrica .
 • Fomentar l’aprofitament energètic sostenible d’energies renovables a nivell local , afavorint especialment els projectes cooperatius i comunitaris .
 • Fomentar l’ district heating seguindo el model existent a Dinamarca i altres països de la UE .

5. Reforma legislativa en profunditat per adaptar-se a un món d’escassa energia:

 • Revisar totes les directives europees ara en vigor i les noves que siguin propostes durant el nou període de sessions del Parlament Europeu , a la llum d’un escenari permanent caracteritzat per la fi del creixement econòmic i per l’escassetat energètica.
 • Subordinar la normativa europea la producció d’agrocombustibles a la producció d’aliments ia la conservació de la fertilitat natural dels sòls , i desincentivar la seva producció basada en productes agrícoles importats per el seu balanç energètic negatiu , per la destrucció d’ecosistemes que causen en altres països , l’impacte negatiu sobre la sobirania alimentària dels països productors i per la generació de CO2 durant el transport .
 • Reforma de la PAC (Política Agrària Comuna ) per primar la sobirania alimentària local , la producció local ia petita escala i la producció ecològica .
 • Eliminar les ajudes europees a tota infraestrutura o projecte que depengui dels combustibles fòssils per al seu funcionament : p.ex. construcció de noves autopistes o autovies .

6. Política internacional per evitar els conflitos pels recursos :

 • Instar el govern de la UE a adoptar el Protocol de Uppsala : http://richardheinberg.com/odp i a promoure la seva adopció a nivell internacional .
 • Declaració a favor de la resolució de qualsevol conflicte internacional ocasionat directament o indirectament per la competència pels cada vegada més escassos recursos energètics i materials , per la terra fèrtil , l’aigua i altres , per mitjà del diàleg i renunciant a l’ocupació de mitjans bèl · lics per disputar aquests recursos .

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s