Mesures a impulsar des dels ajuntaments

ajuntament

Davant l’esgotament dels recursos generals i dels energètics en particular cal iniciar canvis radicals en la nostra forma de vida. Això significa bàsicament augmentar la nostra resiliència i disminuir l’exposició al risc davant un col·lapse de la nostra societat.

Cal actuar ja i plantejar alternatives que, necessàriament, han de desenvolupar-se en tres àmbits:

1. Individual.
Cada un de nosaltres hem de començar a canviar la nostra forma de vida. Hem de consumir menys i de forma responsable, simplificar la nostra vida i acostumar-nos a viure, progressivament,  amb els recursos locals i disponibles en cada moment.

2. Comunitari.
Hem de canviar la nostra manera de relacionar-nos. Cal potenciar la confiança, la col·laboració, compartir més, la cura mútua, l’intercanvi i el regal amb aquells amb qui convivim mitjançant el desenvolupament d’iniciatives obertes, horitzontals  i transparents d’autogestió i organització col·lectiva com intentem fer des d’Argelaguer en transició.

3. Institucional
Cal també treballar des dels ajuntaments i consells comarcals mitjançant polítiques que vagin en la direcció necessària per construir i afrontar els reptes d’una societat sense  creixement ni energia abundant ni barata.

En aquest post recollim una sèrie de propostes que des d’Argelaguer en transició considerem que les candidatures que es presentin a Argelaguer en les eleccions municipals de maig haurien d’incloure en els seus programes i desenvolupar-les de forma prioritària durant els popers 4 anys. En la redacció d’aquest post han participat Núria F., Montserrat M. i jo mateix.

Aquestes mesures i propostes es basen en les que apareixen en la Guía para o descenso enerxético, en la wiki Municipios postpetróleo i en el post Políticas municipales decrecentistas de Luís González Reyes.

Des dels ajuntaments es poden fer moltes coses. Bàsicament es tractar de:

 • prendre consciència del problema i d’informar de forma rigorosa als veïns;
 • promoure plans de descens energètic tant a escala individual com familiar i comunitari;
 • afavorir la relocalització de l’economia i
 • garantir la sobirania alimentària i els serveis bàsics.

Per això i sense ànim d’esgotar-les totes, ni d’anul·lar altres, presentem algunes propostes:

 1. Difondre el problema del pic del petroli i les seves conseqüències mitjançant xerrades i tallers amb una periodicitat trimestral, l’edició de publicacions i la creació d’un espai de referència al poble on informar i coordinar totes les mesures i iniciatives que caldrà desenvolupar.
 2. Crear un banc de sabers populars tradicionals recollint els coneixements de la gent gran que seran fonamentals en un món sense energia abundant i un cens d’habilitats locals (qui sap fer què).
 3. Introduir els principis i fonaments del moviment en transició i afins (moviment pel decreixement, permacultura, … )a l’escola del poble
 4. Fomentar la resiliència i l’autogestió en tots els àmbits (en el treball, en l’habitatge, en l’economia, en l’alimentació, en l’energia, en les relacions personales…) promovent que siguin els mateixos veïns qui gestionin i administrin amb autonomia els recursos disponibles.
 5. Elaborar un Pla de contingències per garantir el subministrament energètic en el municipi en situació de crisis energètiques i interrupcions dels subministraments d’electricitat i/o combustibles.
 6. Incentivar l’economia local i adaptada al pic del petroli impulsant la creació de llocs de treball que satisfacin necessitats reals de forma local i amb un baix consum d’energia.
 7. Impulsar la formació per l’adquisició d’habilitats necessàries per desenvolupar antics oficis que caldrà recuperar facilitant formadors, espais (Casal i Ajuntament) i el material necessari.
 8. Fomentar l’eficiència i l’autosuficiència energètica impulsant, entre altres, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i panells per escalfar aigua en habitatges i espais públics
 9. Reformar els tributs que gestiona l’ajuntament de manera que es pagui en funció de la renda i del consum.
 10. Fomentar i promoure la cultura de compartir i aprofitament de materials sobrants impulsant espais i eines per compartir recursos (maquinaria, vehicles, eines, roba, compost, llavors, …) en lloc d’utilitzar-los de forma individual.
 11. Impulsar la celebració d’un mercat local mensual i d’una fira semestral del regal com a dinamitzador de l’economia local afavorint el consum de proximitat i generant espais d’intercanvi i ajuda mútua.
 12. Promoure la sobirania i autosuficiència alimentària del municipi promovent la creació d’horts i galliners facilitant l’accés a espais on conrear en zones verdes municipals no urbanitzades actualment (Can Jan).
 13. Donar suport a la creació i manteniment d’un banc de llavors i planter local.
 14. Evitar el malbaratament d’aliments cercant la col·laboració per una banda de les botigues de comestibles i els locals de restauració del poble i, per altra banda, de les persones que tenen horts i/o comercialitzen productes alimentaris.
 15. Promoure la compra conjunta i a granel d’aliments bàsics. Donar suport a la creació i manteniment de cooperatives de consum.
 16. Posar en marxa i adequar un espai per a l’envasament d’aliments i fabricació de conserves per sistemes de màxima garantia sanitària i amb el mínim consum energètic.
 17. Promoure l’ús de l’abocador de restes vegetals i el seu compostatge (darrera cementiri municipal) evitant es llencin o cremin les restes de poda i recollint de forma activa els residus orgànics.
 18. Garantir l’accés a l’aigua amb sistemes no depenent d’energia d’origen fòssil. Recuperar l’antic sistema de reg que arribava a totes les cases. Recuperar i rehabilitar pous. Promoure sistemes de recollida d’aigua de pluja en els habitatges.
 19. Promoure l’aïllament de les cases del poble i la bioconstrucció si es necessites construir edificis nous. Penalitzar l’excessiu consum energètic en els habitatges.
 20. Promoure la recollida de llenya i la construcció de llenyers en els habitatges.
 21. Reformar els edificis públics (Ajuntament, escola, sala lectura, dispensari mèdic, casal) i serveis públics (enllumenament, recollida de deixalles i sanejament) per assolir reduccions significatives (50%) del consum energètic.
 22. Promoure polítiques de no generació de residus, reducció de residus i de recollida selectiva
 23. Desincentivar l’ús del cotxe privat habilitant zones d’aparcament a les entrades del poble i prioritzant els desplaçament a peu i en bicicleta.
 24. Consensuar amb els veïns limitar el tràfic de vehicles privat i l’aparcament en els carrers i places i crear zones vianants.
 25. Cercar fórmules per abaratir l’ús del transport públic (TEISA) per a tots els veïns.

Som conscients de que és poc probable es tinguin en compte aquestes recomanacions que fem a tots aquells que es vulguin presentar a les eleccions del proper mes de maig i que seran ignorades malgrat que cada vegada és més evident que el creixement no tornarà. El pic oil no és una teoria si no una realitat ja reconeguda per l’Agència Internacional de l’Energia. A partir d’ara, cada any disposarem de menys energia per mantenir la societat actual i si no es prenen mesures com les que proposem en aquest post la pobresa, la precarietat i la desigualtat no deixaran d’augmentar en els anys vinents. Carpe diem.

2 pensaments sobre “Mesures a impulsar des dels ajuntaments

 1. Julián M. sintetitza el llistat de mesures en 4 principals.

  “Respecto a la asunción de propuestas de AT por las candidaturas a la alcaldía quería decir que creo que deberíamos limitarnos a dos ó tres que para mí serian las siguientes:

  1ª Recuperación y disfrute de todos los vecinos de los bienes comunales (bosques, huertos y espacios públicos, etc…) que se sepan cuales son y donde están

  2ª Buscar la autosuficiencia energética con los recursos que tenemos en el poble ( solar, biomasa e eólica e hidrológica).

  3ª Potenciación de la solidaridad entre vecinos,ya sea compartiendo sobrantes de cosechas o declarando un día de trabajo colectivo mensual para atender y mejorar las necesidades de la vila.

  4ª Tratar los asuntos comunitarios importantes de la vecindad en asambleas abiertas y aceptar y cumplirá la decisiones que se tomen por mayoría.

  Por mi parte con esto ya tengo bastante, salud Julián”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s