Les propostes d’AenT per la Taula de sostenibilitat municipal

“El concepte de desenvolupament sostenible és científicament inconstruible, culturalment desorientador i políticament enganyós.” Ernest García, 1999

Introducció.

La reunió del dia 27 de gener entre l’Ajuntament d’Argelaguer i les entitats del poble (AVA i AenT, la resta es va excusar o va declinar la invitació a participar) per posar en funcionament una Taula per la sostenibilitat a Argelaguer, es va tancar amb la proposta de que les diferents entitats proposarien, en la següent reunió, algunes mesures per millorar la sostenibilitat del poble amb l’objectiu de consensuar entre tots quina o quines finalment es desenvoluparan enguany a Argelaguer des de l’Ajuntament.

Argelaguer en transició (en endavant AenT) considera que, en primer lloc, cal definir i consensuar que entenem per sostenibilitat i, fins i tot, anar més enllà de la definició del Informe Brundtland de 1987 que deia: “La sostenibilitat es basa en satisfer les necessitats de la població actual sense comprometre els recursos i possibilitats de les generacions futures.” .
Així, aent proposa definir com a sostenibles aquelles propostes o mesures que contribueixin a:

1. Incrementar el nivell de consciència sobre la no-sostenibilitat del model econòmic i social actual (sensibilitzar/democratitzar)
2. Reduir el consum d’energia i de recursos (autocontenció)
3. Reduir la complexitat del sistema (simplificar)
4. Augmentar la resiliència individual i comunitària (autogestió/autosuficiència)
5. Relocalitzar la producció i el consum (proximitat)
6. Reduir la dependència dels combustibles fòssils (descarbonitzar)
7. Augmentar el sentiment de comunitat (pertinença)

Les propostes d’AenT per la Taula de sostenibilitat municipal

Cinc MESURES i 29 ACCIONS a prendre per millorar la sostenibilitat a Argelaguer

Definim cinc mesures i detallem a continuació algunes de les accions que es poden realitzar per desenvolupar cada una d’elles. De totes elles, creiem que INFORMAR A LA POBLACIÓ és la més important i urgent de desenvolupar.
També, per a cada mesura, indiquem destacant en negreta l’acció més important a desenvolupar en primer lloc.

5 Mesures:
1. Informar a la població de la insostenibilitat del sistema econòmic i social actual i de la necessitat de desenvolupar un sistema basat en cobrir les necessitats de la gent i no en l’obtenció de beneficis.
2. Adaptar progressivament l’economia municipal i el govern local a un entorn en decreixement econòmic i amb una disponibilitat d’energia minvant.
3. Promoure la adaptació dels habitatges i dels serveis bàsics municipals a una societat sostenible i postpetroli.
4. Incentivar l’ús del transport públic i, alhora, desincentivar l’ús del transport personal (cotxe)
5. Revisar tots els tributs municipals per penalitzar aquelles activitats que obstaculitzin la sostenibilitat, i rebaixant o anul•lant les taxes d’aquelles que l’afavoreixin.
29 Accions:

1.1 Explicar la realitat dels límits del creixement, de la problemàtica del canvi climàtic i el pic de la producció d’energies fòssils i de moltes altres matèries primeres.

1.2 Programar activament xerrades, jornades, activitats formatives, activitats escolars, projeccions de documentals, edició de materials divulgatius i pràctics vinculats amb l’estalvi energètic, la resiliència comunitària, habilitats útils en un món sense petroli, agricultura tradicional, decreixement. autoproducció i conservació d’aliments, compostatge casolà, tecnologia idònia, autoconstrucció de sistemes d’energia renovable i estils de vida, alimentació saludables i tracció animal per a l’agricultura i el transport.

1.3 Organitzar anualmenti una fira del donar per tal de fomentar la cultura del donar per tal de desenvolupar l’hàbit de donar, l’hàbit d’acceptar i l’hàbit de ser recíproc.

1.4 Crear una cosateca municipal per tal de fomentar la cultura del compartir fent enfasi en que només és necessari posseir allò que és veritablement personal y que la resta és més eficient compartir-ho (béns comuns).


2.1 Revisar els pressuposts i els plans d’inversió públic municipal a la llum d’un context permanent de declivi de l’activitat econòmica i sota un escenari permanent de petroli minvant i car.

2.2 Identificar els recursos i les capacitats locals de producció. Qui, on i què sap fer.

2.3 Crear des de l’ajuntament una moneda complementària local.

2.4 Revisar la política de compres municipals prioritzant l’abastament en mercats i productors locals.

2.5 Fomentar la implicació dels habitants del municipi en l’autogestió i la seva participació directa en els afers públics.

2.6 Promoure la recuperació d’oficis i la producció i comercialització locals d’aliments.


3.1 Promoure l’aïllament dels habitatges.

3.2 Fomentar la instal•lació de panells solars en els edificis subvencionant la seva instal•lació o facilitant crèdits.

3.3 Implementar sistemes de tractament de residus sòlids i aigües residuals sostenible i autosuficient.

3.4 Donar difusió a les possibilitats de l’arquitectura bioclimàtica i subvencionar la seva aplicació en la construcció i rehabilitació d’habitatges i altres edificis.

3.5 Aplicar la reforma bioclimàtica i eficiència energètica en els edificis municipals.

3.6 Implementar un sistema de recollida de deixalles porta a porta i crear un espai pel tractament de les deixalles generades al municipi – orgàniques i no orgàniques -, millorant la selecció i posterior reutilització i reciclatge evitant els costos de desplaçament i tractament i generant llocs de treball de manera directa.

3.7 Garantir l’accés a l’aigua potable amb un sistema alternatiu a la xarxa municipal (recuperació de fonts i pous, recuperació i emmagatzematge de l’aigua de pluja, recuperar el sistema de canalització pel reg, … )

3.8 Redissenyar el sistema d’abastament d’aigua i sanejament per tal de garantir el seu funcionament amb una dependència mínima o nul•la d’energia de l’exterior.

3.9 Incentivar la reducció del consum d’aigua a un màxim de 100 litres per persona i dia.

3.10 Reduir el consum elèctric del edificis municipals i de l’enllumenat públic un 10 % anual i promoure mesures d’estalvi i reducció del consum entre els veïns.

3.11 Contractar la electricitat pública del municipi amb una cooperativa de consum d’energia 100% renovable i promoure i incentivat la seva contractació a nivell privat.

3.12. Crear d’una empresa públic-privada per produir energia elèctrica a partir de fonts renovables. Intentar implicar la població i els ajuntaments més propers.


4.1 Aplicar diverses mesures per sancionar i desincentivar l’ús del transport personal (cotxe).

4.2 Augmentar el número i freqüència dels transports públics (bus transversal i transport interurbà).

4.3 Abaratir les taxes de transport públic per a tots els ciutadans.

4.4 Ampliar els espais de vianants en el nucli urbà.


5.1 Reduir la fiscalitat als comerços de proximitat i petites botigues, sobretot d’alimentació i productes necessaris

5.2 Eliminar els obstacles burocràtics i fiscals a la venda en mercats locals d’excedents d’aliments autoproduïts.

5.3 Acceptar el pagament dels impostos municipals en moneda complementaria municipal.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s